Atle Skattebøl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Atle Skattebøl

Andreas Moan, Atle Skattebøl
05.01.2006
Vi tror at det i de kommende år vil finne sted to vesentlige forandringer på legemiddelfeltet. For det første vil det bli en betydelig omlegging av legemiddelforvaltningen i Norge, med et styrket...
Atle Skattebøl, Gry Bratten, Dag Solbu, Even Sundal, Karen Marie Ulshagen, Einar Wibe
30.04.2003
Vi håper at Jarle Aarbakke & Knut Rasmussens artikkel Medikamentell terapi i Tidsskriftet nr. 4/2003 ( 1 ) ikke er representativ for den jevne norske leges kunnskaper om legemiddelindustrien...
Henrik Lund, Olav Flaten, Atle Skattebøl
25.09.2003
Sponset forskning har høy kvalitet og gir positive resultater. Dette gjelder i særlig grad under legemiddelindustriens produktutvikling. I tidsskriftet BMJ og JAMA slår de danske forskerne Als-Nilsen...
Andreas Moan, Atle Skattebøl
20.09.2002
Dette er konklusjonen til Rygnestad & Slørdal (1) i en analyse av en klinisk studie med diklofenak og rofecoxib (2). De hevder også at studien «presenteres med et skinn av vitenskapelighet ut fra...
Dag Solbu, Atle Skattebøl
30.06.2001
Legemiddelindustrien ønsker et fortsatt konstruktivt samarbeid med Allmennmedisinsk forskningsutvalg, og regner med at organet vil kunne spille en rolle også ved fremtidig klinisk...