Astrid-Mette Husøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Astrid-Mette Husøy

Astrid-Mette Husøy, Grete Rustan Knudsen, Micaela Thierley, Einar Svarstad
07.09.2006
Ikodekstrin er en polymer av maltose og fungerer som osmotisk agens i peritoneal dialysevæske. Midlet øker dermed ultrafiltrasjonen av vann og gir bedre væske- og saltkontroll, og det er ofte et godt...
Astrid-Mette Husøy, Tone Minde, Hildegunn Knudsen, Per Espen Akselsen
08.04.2010
NAV/Arbeidstilsynet får melding om ca. 700 – 800 stikkskader per år innen helse- og sosialtjenesten ( 1 ). Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under arbeid ( 2...
Astrid-Mette Husøy, Atle Brun
23.08.2011
Berge, Martha Hepsø, Per Henrik Blodprøvetaking Undervisningsprogram for helsepersonell. DVD. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011. Pris NOK 1 250 ISBN 978-82-51-92737-6 Målgruppen for denne...