Asbjørn Ødegård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asbjørn Ødegård

Åse Kjellmo, Mari Folvik, Gunnar Myhr, Asbjørn Ødegård, Kjell Arne Kvistad
30.10.2017
Jana Rydland døde brått 1. juni 2017, bare 59 år gammel. Jana var født og oppvokst i Praha i en fargerik familie av leger, advokater og operasangere. Hun utdannet seg til tannlege i hjembyen, men på...
Arne Kildahl-Andersen, Marie Thoresen, Ruth Stoklund Thomsen, Asbjørn Ødegård
11.10.2016
En kvinne med kjent nevrofibromatose ble innlagt for utredning av vedvarende infeksjonstegn. Under oppfølgingen utviklet hun multiple aneurismer, med påfølgende alvorlige og gjentatte blødninger fra...
Hans Olav Myhre, Asbjørn Ødegård, Anders Winnerkvist, Roar Stenseth
22.10.2009
Et torakoabdominalt aortaaneurisme affiserer aorta descendens og ulike deler av abdominalaorta inklusive viscerale avgangskar. Det er mange utfordringer knyttet til behandlingen av denne...
Jan Lundbom, Staal Hatlinghus, Conrad Lange, Asbjørn Ødegård, Jenny Aasland, Pål Romundstad, Hans Olav Myhre
04.11.2004
Da endovaskulær behandling av abdominale aortaaneurismer ble innført av Volodos og medarbeidere i slutten av 1980-årene ( 1 ), var dette en revolusjonerende teknologi ( 2 ). I begynnelsen var det en...
Harald Hjelde, Stein Sundstrøm, Asbjørn Ødegård, Staal Hatlinghus, Anne Britt Abusland, Rune Haaverstad
14.01.2010
Lungekreft er den kreftform som forårsaker flest dødsfall i den vestlige verden. I Norge er det ca. 2 500 nye tilfeller av primær lungekreft per år ( 1 ), og andelen som blir operert var inntil for...
Agnete Malm Gulati, Asbjørn Ødegård
13.01.2015
På sesjon fant man hos en 18 år gammel kvinne en diastolisk kardial bilyd. Hun var tidligere frisk og hadde ikke hatt kardiopulmonale symptomer. Undersøkelse med ekkokardiografi, CT-angiografi og MR-...