Asbjørn Digranes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Asbjørn Digranes

Wenche Iren Bjelkarøy, Sverre Sandberg, Geir Thue, Asbjørn Digranes, E. Arne Høiby, Gro Lermark, Kjetil K. Melby
12.01.2006
Urinveisinfeksjoner, da særlig cystitter, hører til de hyppigst forekommende infeksjonssykdommene. I allmennpraksis er insidensen av urinveisinfeksjoner 30 – 40 per 1 000 pasienter per år ( 1 ). Ca...
Roland Jureen*, Asbjørn Digranes, Anders Bærheim
14.08.2003
Bakteriologisk undersøkelse av urin er sjelden indisert ved ukomplisert nedre urinveisinfeksjon hos kvinner ( 1  –  3 ). Selv når prøve sendes til bakteriologisk undersøkelse, må behandlingen som...
Geir Thue, Anders Bærheim, Wenche Iren Bjelkarøy, Asbjørn Digranes
11.03.2010
Urindyppekultur ble introdusert i Norge tidlig i 1970-årene og har fått betydelig anvendelse ved bakteriologisk diagnostikk av urinveisinfeksjoner i allmennpraksis. Norsk kvalitetsforbedring av...
Henning Onarheim, Tone Høivik, Stig Harthug, Asbjørn Digranes, Haima Mylvaganam, Hallvard A. Vindenes
10.04.2000
Infeksjoner med multiresistente bakterier er i Norge et lite problem, men har likevel fått atskillig oppmerksomhet i fagtidsskrifter og andre medier (1 – 3). Det har til nå vært størst oppmerksomhet...