Arve Strandheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arve Strandheim

Arve Strandheim, Jan Egil Wold, Niels Bentzen
18.01.2007
I forsking om helse og rus i ungdomsåra dukkar fattigdom, sosial ulikskap, forsømming og overgrep opp som viktige bakgrunnsfaktorar for både helseproblem og alkoholproblem. Sambandet mellom fattigdom...
Siri Håvås Haugland, Arve Strandheim, Grete Bratberg
21.02.2012
According to the World Health Organization (WHO), alcohol consumption is the third most important cause of illness and early death. In 2004 as many as 320 000 adolescents in the age group 15–29 died...
Siri Håvås Haugland, Arve Strandheim, Grete Bratberg
21.02.2012
Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er alkoholbruk den tredje viktigste årsak til sykdom og tidlig død. På verdensbasis døde i 2004 320 000 unge i alderen 15 – 29 år av alkoholrelaterte årsaker (...
Arve Strandheim
28.10.2014
Ungdom med tidlege åtferds- og helseproblem utviklar oftare sjølvmordstankar og alkohol- og stoffbruk. Arve Strandheim. Foto: Maria C. Stuifbergen Klinisk har ein lenge sett samband mellom rus og...