Emosjonelle og kognitive forstyrrelser ved Parkinsons sykdom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De fleste pasienter med Parkinsons sykdom utvikler psykiatriske symptomer. Nesten halvparten av pasientene lider avdepressive symptomer, med betydelige konsekvenser for livskvalitet både for pasienter og pårørende og for motorisk ogkognitiv funksjon. Antidepressiver har vanligvis god effekt, men behandlingen kompliseres av farmakodynamiskeinteraksjoner. Psykotiske symptomer som vrangforestillinger og særlig hallusinasjoner forekommer hos 15-20% avpasienter med Parkinsons sykdom, og utløses vanligvis av dopaminerge medikamenter. Pasienter med demens er spesieltdisponert for å utvikle psykose. Behandlingen består først i å redusere dosen av antiparkinsonmedikamenter. Detteresulterer imidlertid ofte i forverring av motoriske symptomer. Mange pasienter vil derfor ha behov for symptomatiskantipsykotisk behandling. I slike tilfeller bør atypiske neuroleptika velges. De fleste pasienter med Parkinsons sykdomutvikler en viss kognitiv svikt, særlig av hukommelse og eksekutive evner, og demens forekommer hos vel 25%.Subkortikal demens er vanlig, men symptomer forenlig med forstyrrelser i hjernebarken forekommer også. Foreløpig finnesdet ikke tilgjengelig behandling av den kognitive svikt ved Parkinsons sykdom, men kolinerge medikamenter kan vise segå være nyttige.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media