Emosjonelle og kognitive forstyrrelser ved Parkinsons sykdom

Årsland D, Larsen JP Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


De fleste pasienter med Parkinsons sykdom utvikler psykiatriske symptomer. Nesten halvparten av pasientene lider av depressive symptomer, med betydelige konsekvenser for livskvalitet både for pasienter og pårørende og for motorisk og kognitiv funksjon. Antidepressiver har vanligvis god effekt, men behandlingen kompliseres av farmakodynamiske interaksjoner. Psykotiske symptomer som vrangforestillinger og særlig hallusinasjoner forekommer hos 15-20% av pasienter med Parkinsons sykdom, og utløses vanligvis av dopaminerge medikamenter. Pasienter med demens er spesielt disponert for å utvikle psykose. Behandlingen består først i å redusere dosen av antiparkinsonmedikamenter. Dette resulterer imidlertid ofte i forverring av motoriske symptomer. Mange pasienter vil derfor ha behov for symptomatisk antipsykotisk behandling. I slike tilfeller bør atypiske neuroleptika velges. De fleste pasienter med Parkinsons sykdom utvikler en viss kognitiv svikt, særlig av hukommelse og eksekutive evner, og demens forekommer hos vel 25%. Subkortikal demens er vanlig, men symptomer forenlig med forstyrrelser i hjernebarken forekommer også. Foreløpig finnes det ikke tilgjengelig behandling av den kognitive svikt ved Parkinsons sykdom, men kolinerge medikamenter kan vise seg å være nyttige.

Anbefalte artikler