Medikamentell behandling av emosjonelle og kognitive forstyrrelser ved demens

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Utredning, behandling og omsorg for pasienter med demens er en viktig oppgave for helsevesenet. Denne artikkelengjennomgår medikamentell behandling av følelsesmessige og kognitive forstyrrelser ved demens. Depresjon, psykose ogandre atferdsforstyrrelser forekommer hyppig hos demente og har betydelige kliniske konsekvenser. Medikamentellbehandling av slike symptomer forutsetter at en grundig somatisk, neurologisk og psykiatrisk undersøkelse ergjennomført. Trisykliske og nyere antidepressiver er effektive ved depresjon og demens. Neuroleptika har effekt hosnoen pasienter med demens og psykose, men gir ofte alvorlige neurologiske bivirkninger. Atypiske neuroleptika kan viseseg særlig nyttige for denne gruppen. Mange forskjellige psykofarmaka kan være nyttige ved atferdsforstyrrelser hosdemente.

  Undersøkelser med preparater som har symptomatisk, sykdomsmodifiserende og forebyggende effekt ved Alzheimers sykdomgjennomgås. Kolinesterasehemmere har dokumentert effekt på kognisjon og funksjon. Mange medikamenter som angriper eneller flere patofysiologiske prosesser er under utprøvning. Nye undersøkelser tyder på at antioksidanter, østrogen ogantiinflammatoriske midler har forebyggende effekt mot Alzheimers sykdom. Den store forskningsaktiviteten gir håp om atvi om få år har medikamentell behandling som kan utsette og bremse utviklingen av Alzheimers sykdom.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media