Medikamentell behandling av emosjonelle og kognitive forstyrrelser ved demens

Årsland D Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Utredning, behandling og omsorg for pasienter med demens er en viktig oppgave for helsevesenet. Denne artikkelen gjennomgår medikamentell behandling av følelsesmessige og kognitive forstyrrelser ved demens. Depresjon, psykose og andre atferdsforstyrrelser forekommer hyppig hos demente og har betydelige kliniske konsekvenser. Medikamentell behandling av slike symptomer forutsetter at en grundig somatisk, neurologisk og psykiatrisk undersøkelse er gjennomført. Trisykliske og nyere antidepressiver er effektive ved depresjon og demens. Neuroleptika har effekt hos noen pasienter med demens og psykose, men gir ofte alvorlige neurologiske bivirkninger. Atypiske neuroleptika kan vise seg særlig nyttige for denne gruppen. Mange forskjellige psykofarmaka kan være nyttige ved atferdsforstyrrelser hos demente.

Undersøkelser med preparater som har symptomatisk, sykdomsmodifiserende og forebyggende effekt ved Alzheimers sykdom gjennomgås. Kolinesterasehemmere har dokumentert effekt på kognisjon og funksjon. Mange medikamenter som angriper en eller flere patofysiologiske prosesser er under utprøvning. Nye undersøkelser tyder på at antioksidanter, østrogen og antiinflammatoriske midler har forebyggende effekt mot Alzheimers sykdom. Den store forskningsaktiviteten gir håp om at vi om få år har medikamentell behandling som kan utsette og bremse utviklingen av Alzheimers sykdom.

Anbefalte artikler