Arnstein Finset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Arnstein Finset (f. 1947) er dr.philos. og professor ved Avdeling for medisinsk atferdsforskning, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt honorar fra Diakonhjemmet Sykehus for Fire gode vaner-kurs.

Artikler av Arnstein Finset
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media