Anne Spurkland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Spurkland

Anne Spurkland, Bjarte G. Solheim
20.03.2002
Menneskets arvemasse, genomet, består av ca. tre milliarder nukleotider eller baser, som er byggesteinene i DNA-molekylet. Rekkefølgen av de fire ulike basene i DNA-tråden inneholder den genetiske...
Anne Spurkland
23.08.2016
Sadler, T. W. Langmans embryologi 4. utg. 560 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 575 ISBN 978-87-628-1574-2 De siste 20 årene har gitt oss en mengde ny informasjon om hvordan...
Hanne F. Harbo, Åslaug R. Lorentzen, Benedicte A. Lie, Elisabeth Gulowsen Celius, Anne Spurkland
01.11.2011
Multippel sklerose (MS) er en demyeliniserende inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet som vanligvis debuterer hos unge voksne og gir opphav til varierende, men ofte alvorlige nevrologiske...
Anne Spurkland
11.03.2014
Rienecker, Lotte Jørgensen, Peter Stray Den gode oppgaven Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. 2. utg. 306 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2013. Pris NOK 449 ISBN 978-82-450-...
Anne Spurkland
15.03.2016
Drake, Richard L. Vogl, A. Wayne Mitchell, Adam W.M. Gray’s anatomy for students 3. utg. 1 161 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone Elsevier, 2015. Pris USD 94 ISBN 978-0-7020-...