Anne Rita Øksengård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Rita Øksengård

Anne Rita Øksengård
12.06.2018
Lisbet Bang Gammal, liksom? 175s, ill. Larvik: Liv Forlag, 2017. Pris 349NOK ISBN 978-82-8330-093-2 Dette er en samling av 29 håndplukkede historier om å eldes. Aldringen fremstilles med glede,...
Anne Rita Øksengård
24.09.2009
Giannakopoulos, P Hof, PR Dementia in clinical practice 184 s, tab, ill. Basel: Krager, 2009. Pris CHF 198 ISBN 978-3-8055-9015-0 Boken er det 24. bindet i en serie kalt Frontiers of neurology and...
Anne Rita Øksengård
03.06.2004
Mer enn 65 000 nordmenn lider av demens. De fleste som rammes er over 65 år. Sykdommene som fører til demens ødelegger hjernens organiske strukturer og kjemiske nettverk. Dette resulterer i tap av...
Anne Rita Øksengård, Knut Engedal
20.02.2002
Om lag 60 000 nordmenn er rammet av demens, og årlige kommer det til ca. 10 000 nye tilfeller. Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens. Mer enn 70 % av alle personer med demens lider av...
Anne Rita Øksengård, Monika Haakonsen, Reidar Dullerud, Almira Babovic, Knut Laake, Knut Engedal
10.03.2002
Demens har høy prevalens hos gamle, og insidensen i Norge er ca. 9 000/år (1). Demens er et syndrom, og diagnosen stilles på grunnlag av en sykehistorie av mer enn seks måneders varighet samt en...
Anne Rita Øksengård, Knut Engedal
10.03.2002
I Tidsskriftet nr. 5/2002 side 531 første spalte skal stå: … og familiær frontallappsdemens, med mutasjon i taugenet på kromosom 17 (9, 10)...
Brynjar Fure, Erik Hauge Engebretsen, Bente Thommessen, Anne Rita Øksengård, Anne Brækhus
03.06.2011
Normal aldring medfører flere endringer i nervesystemet. Samtidig med disse endringene ses det i høy alder en økning i forekomsten av nevrologisk sykdom ( 1 ). Dette medfører at nevrologisk...
Johan Runar Bro Sundin, Anne Rita Øksengård, Line Sveberg Røste, Jan Svendsen, Hege Ihle-Hansen
02.09.2014
Rask kognitiv forverring og akutt funksjonssvikt kan ha flere årsaker. Ved korrekt diagnose, behandling og rehabilitering kan man gjenvinne opprinnelig funksjonsnivå. En aldrende hjerne med vaskulære...