Anne-Marte Bakken Kran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Folkehelseinstituttet

og

Mikrobiologisk avdeling

Oslo universitetssykehus

Forfatterbidrag: utforming/design, tolking av data, litteratursøk, utarbeiding og godkjenning av manuskriptet.

Anne-Marte Bakken Kran er ph.d. og overlege.

Artikler av Anne-Marte Bakken Kran
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media