Anne-Lise Middelthon

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Lise Middelthon

Anne-Lise Middelthon
10.01.2002
Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne diskusjonen hadde sitt utgangspunkt i HIV-epidemien og ble gjennomført i samarbeid med Helseutvalget for homofile (statlig fullfinansiert...
Per Kristian Hilden, Anne-Lise Middelthon
20.10.2002
Kvalitative metoder har i de senere år fått økende oppmerksomhet innen medisinsk forskning (1, 2) og later til å være i vekst (3 – 8). I samfunnsvitenskapelig sammenheng har «metode» minst tre...
Anne-Lise Middelthon
17.03.2005
Som kulturelt fenomen favner begrepet «risiko» bredt: Fra global til individuell risiko, fra heroisering av risiko til krav om risikoeliminasjon. Ansvaret for helse og sykdom blir lagt til det...