Anne-Lise Bjørke-Monsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Lise Bjørke-Monsen

Anne-Lise Bjørke Monsen
22.03.2021
Plasma-homocystein brukes som en metabolsk markør på folat- og B 12 -status, men påvirkes også av alder, kjønn, nyrefunksjon, svangerskap, medikamenter og genetiske varianter. Opplysninger omkring...
Anne-Lise Bjørke-Monsen, Sandra Huber, Maria Averina, Jan Brox, Bjørn J. Bolann
18.02.2021
Tran inneholder miljøgifter i varierende grad. Ettersom anbefalt mengde tran er lik for alle over 1 år, vil innholdet av miljøgifter ha størst betydning for de med lavest kroppsvekt, nemlig småbarn...
Kristin Varsi, Anne-Lise Bjørke-Monsen
07.01.2021
Selen er et essensielt sporelement og inngår i en rekke proteiner, hvorav mange er enzymer med antioksidant-effekt. Både for lavt og for høyt maternelt selennivå kan påvirke barnets psykomotoriske...
Anne-Lise Bjørke-Monsen
04.06.2020
Kobalamin er nødvendig for normal cellemetabolisme, men mangel på vitaminet kan være vanskelig å diagnostisere. Det er i dag ingen enighet om hva som definerer biokjemisk kobalaminmangel, spesielt i...
Anne-Lise Bjørke-Monsen, Renate Renstrøm
04.05.2020
Folat er essensielt for DNA-syntese og cellevekst. Mangel er spesielt uheldig i svangerskapet og er assosiert med økt risiko for misdannelser hos fosteret. Folat finnes det mye av i grønnsaker og...
Paul Kjetel Soldal Lillemoen, Anne-Lise Bjørke-Monsen
30.03.2020
Underernæring og feilernæring er vanleg hos sjuke og eldre, men førekjem også i svangerskap, i vekstperiodar og ved einsidig diett. For å sikra optimal vitamin- og sporelementstatus er det viktig med...
Anne-Lise Bjørke-Monsen
18.12.2008
Biokjemiske tegn på vitamin B 12 -mangel forekommer hyppig hos spedbarn som kun får morsmelk. Tilskudd av vitamin B 12 normaliserer den biokjemiske profilen. Hos barn som fullammes er vitamin B 12 -...
Anne-Lise Bjørke Monsen, Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Sverre Sandberg
03.04.2008
De siste årene har det vært en stor vekst i bruken av medisinsk biokjemi, og et høyt volum har generert betydelig økte offentlige utgifter ( 1 ). Fra 2002 – 04 økte refusjonsutbetalingene til...