Anne-Lise Bjørke-Monsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne-Lise Bjørke-Monsen er spesialist i barnesykdommer og i medisinsk biokjemi, overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus og førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Hun er styremedlem i Norsk selskap for medisinsk biokjemi.

Artikler av Anne-Lise Bjørke-Monsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media