Anne-Lise Bjørke-Monsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne-Lise Bjørke Monsen er ph.d., barnelege og spesialist i medisinsk biokjemi. Hun er førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen, overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi, Haukeland universitetssjukehus, og styremedlem i Norsk selskap for medisinsk biokjemi.

Artikler av Anne-Lise Bjørke-Monsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media