Anne-Lise Bjørke Monsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Lise Bjørke Monsen

Anne-Lise Bjørke Monsen, Paul Kjetel Soldal Lillemoen
23.09.2019
Hemoglobin i retikulocytter er en god markør for jernmangel og kan være et alternativ til jernparametre som ferritin og transferrinreseptorer i serum. Hemoglobin i retikulocytter er velegnet ved...
Bjørn J. Bolann, Sandra Huber, Jerome Ruzzin, Jan Brox, Henrik S. Huitfeldt, Anne-Lise Bjørke Monsen
21.08.2017
«Det er ikke skadelig å spise fisk» skriver Knutsen og medarbeidere ( 1 ) som en respons på vår kronikk «Er miljøgifter i norsk kosthold skadelig for barn?» ( 2 ). Kronikken vår handler ikke om fisk...
Bjørn J. Bolann, Sandra Huber, Jerome Ruzzin, Jan Brox, Henrik S. Huitfeldt, Anne-Lise Bjørke Monsen
21.02.2017
When giving dietary recommendations, the authorities state reference limits. Norwegian studies have identified negative health effects in children even though their mothers have an intake below the...
Bjørn J. Bolann, Sandra Huber, Jerome Ruzzin, Jan Brox, Henrik S. Huitfeldt, Anne-Lise Bjørke Monsen
16.02.2017
Myndighetene viser til grenseverdier for miljøgifter når de angir sine kostholdsanbefalinger. Norske studier har påvist helseskader hos barna selv om mødrene har et lavere inntak enn anbefalte...
Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Anne-Lise Bjørke Monsen, Sverre Sandberg
03.04.2008
I perioden 2001 – 03 økte refusjonsutbetalingene til offentlig og privat laboratorievirksomhet med 47 % ( 1 ). Økningen kan ikke alene tilskrives forverret helsetilstand eller økt forekomst av sykdom...
Roar Gjelsvik, Oddvar Kaarbøe, Hanne Husom Haukland, Anne-Lise Bjørke Monsen, Sverre Sandberg
03.04.2008
Det er stor variasjon i bruken av polikliniske laboratorietjenester. Opprettelse av et nasjonalt fagorgan for laboratoriemedisin kan bidra til en mer kunnskapsbasert bruk av laboratorietjenestene...
Anne-Lise Bjørke Monsen
20.08.2013
Higgins, Chris Understanding laboratory investigations A guide for nurses, midwifes and healthcare professionals. 3. utg. 416 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 30 ISBN 978-0-...