Anne-Lise Bjørke Monsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anne-Lise Bjørke Monsen er spesialist i barnesykdommer og i medisinsk biokjemi og er overlege i medisinsk biokjemi ved Haukeland universitetssjukehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anne-Lise Bjørke Monsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media