Anne Line Bretteville-Jensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Line Bretteville-Jensen

Jørgen G. Bramness, Anne Line Bretteville-Jensen
14.12.2020
Mye tyder på at risikoen for å bli avhengig av cannabis er større enn hva mange har ment. Man kan bli avhengig av cannabis. Brukere kan utvikle toleranse ( 1 ) og oppleve abstinenser når de slutter...
Vigdis Vindenes, Jørgen G. Bramness, Anne Line Bretteville-Jensen, Jørg Mørland, Liliana Bachs
08.11.2016
De senere årene er sterkere cannabisprodukter blitt tilgjengelig på det illegale markedet, men hvilke helsemessige konsekvenser har egentlig dette for brukerne? Illustrasjon: Ørjan Jensen Spørsmålet...
Anne Line Bretteville-Jensen, Oddvar Kaarbøe
23.09.2004
Et forslag om innsatsstyrt finansiering av psykiatrien begrunnes ut fra troen på at dette vil gi flere pasienter raskere tilgang til behandling samt bedre utnyttelse av ressursene. Erfaringer fra USA...
Anne Line Bretteville-Jensen, Oddvar Kaarbøe
18.11.2004
Jon Lekven kommer med interessante betraktninger til vår kronikk. Han ber oss utdype to spørsmål rundt økonomi og prioritering. Det skal vi kort gjøre. Vi skriver at i et system med innsatsstyrt...
Anne Line Bretteville-Jensen
30.01.2000
Injeksjonsmisbruk innebærer forhøyet risiko for sykdommer og tidlig død (1 – 4). Den økte risikoen er relatert til hva og hvor mye som brukes av rusmidler, til hvordan man inntar stoffene, til...