Anne Lee Solevåg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Lee Solevåg

Anne Marthe Boldingh, Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad
29.05.2018
Neonates that fail to breathe for themselves and/or have a slow heart rate immediately after birth should, according to Norwegian and international guidelines, undergo cardiopulmonary resuscitation...
Anne Marthe Boldingh, Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad
28.05.2018
Nyfødte som like etter fødselen ikke puster selv og/eller har langsom hjerterytme, skal ifølge norske og internasjonale retningslinjer gjennomgå hjerte-lunge-redning (HLR) etter klart definerte...
Succora Olivia Nordin, Hilde Mjell Donkor, Vegard Bruun Wyller, Teresa Farstad, Arne Borthne, Atle Moen, Anne Lee Solevåg
05.03.2018
Perikarditt med gule stafylokokker er beskrevet hos voksne ( 1 ) og barn ( 2 ). Kardiale manifestasjoner av bakteriemi med gule stafylokokker er imidlertid sjelden blant friske immunkompetente barn...
Dag Helge Frøisland, Anne Lee Solevåg, Trond Markestad
28.05.2009
Type 1-diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommene blant barn og ungdom ( 1 , 2 ). I Norge var det 1 823 insulinbrukere under 15 år i 2004. Dette tilsvarer en ettårsprevalens på 2,0 per 1 000...
Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad
12.11.2012
Perinatal asphyxia is caused by a number of conditions that occur during the perinatal period and which lead to hypoxia, ischaemia, hypercapnia and metabolic acidosis ( 1 ). Symptoms and findings...
Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad
12.11.2012
Fødselsasfyksi forårsakes av en rekke tilstander som oppstår i perinatalperioden og som fører til hypoksi, iskemi, hyperkapni og metabolsk acidose ( 1 ). Symptomer og funn som tyder på fødselsasfyksi...
Anne Lee Solevåg, Ann Kristin Borge, Merete Olsen, Helene Lie, Britt Nakstad
11.11.2014
Utgangspunktet for familiefokusert behandling er at foreldre er nødvendige omsorgspersoner for sine barn under sykehusinnleggelse, ikke minst i nyfødtperioden. Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget...
Ole-Jørgen Olsøy Smerud, Anne Lee Solevåg, Thor Willy Ruud Hansen, Morten Grønn
15.12.2015
Et spedbarn ble meldt til akuttmottaket med en vanlig problemstilling – prolongert icterus. Da han kom til sykehuset, var han uttalt ikterisk og respiratorisk ustabil. Selv om årsaken viste seg å...