Anne Karin Lindahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne Karin Lindahl (f. 1960) er cand.med., avdelingsdirektør for avdeling Kvalitet og pasientsikkerhet ved Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet og professor II ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anne Karin Lindahl
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media