Anne Karin Lindahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Karin Lindahl

Lise Lund Håheim, Anne Karin Lindahl
21.03.2017
Helsetjenesteforskningen skal belyse praksisvariasjoner og om helsetjenesten klarer å oppfylle etablerte kvalitetskriterier – det vil si at tjenestene er virkningsfulle, trygge, involverer brukerne,...
Anne Karin Lindahl
03.12.2009
De som slutter å røyke før de skal ha et kirurgisk inngrep, får færre postoperative komplikasjoner. Røykere som deltar i røykeavvenningsprogrammer før kirurgisk behandling, har signifikant færre...
Anne Karin Lindahl
19.11.2009
Pasienter med sykdom i perifere kar kan ha stor gevinst av tiltak for sekundærprofylakse, men mange får ikke behandling i henhold til retningslinjene Pasienter med perifer karsykdom har 2–3 ganger...
Ewa Pomianowska, Jan Cyril Wexels, Ingrid Hauge Lundby, Eli Sogn Iversen, Anne Karin Lindahl, Tom Erik Ruud
26.01.2006
I april 2003 startet vi et prosjekt ved en gastroenterologisk kirurgisk post der det ble opprettet fire sengeplasser for pasienter i palliativ fase. Hensikten var å forbedre tilbudet til...
Ewa Pomianowska, Jan Cyril Wexels, Eli Sogn Iversen, Anne Karin Lindahl, Tom Erik Ruud, Per Erik Ernø
26.01.2006
Kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus innførte i 2003 et prosjekt med egne intermediære senger i en gastrokirurgisk sengepost. Målet var å samle de mest ressurskrevende pasientene på én stue, hvor de...
Anne Karin Lindahl
06.01.2005
Hallett Jr, John W. Mills, Joseph L. Earnshaw, Jonothan J. Reekers, Jim A. Comprenhensive vascular and endovascular surgery 689 s, tab, ill, CD-ROM. Philadelphia, PA: Mosby, 2004. Pris USD 199 ISBN 0...
Anne Karin Lindahl
18.10.2011
Mangel på tid og kunnskap er viktige faktorer som hindrer leger i å engasjere seg i arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. At leger engasjerer seg i kvalitetsforbedringsarbeid, er...