Kortfattet og god lærebok i karkirurgi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hallett Jr, John W.

  Mills, Joseph L.

  Earnshaw, Jonothan J.

  Reekers, Jim A.

  Comprenhensive vascular and endovascular surgery

  689 s, tab, ill, CD-ROM. Philadelphia, PA: Mosby, 2004. Pris USD 199

  ISBN 0-7234-3232-5

  Det mest slående med denne læreboken er dens flotte illustrasjoner og at disse følger med i egen CD-ROM. Figurene og bildene kan brukes i egen undervisning og er meget informative i seg selv. Det er lagt inn programvare som gjør det enkelt å lage presentasjoner med illustrasjonene fra boken, og både tabeller, strekfigurer og røntgenbilder blir fine og klare.

  Bokens layout er tiltrekkende, og måten teksten presenteres på gjør den lett å lese. Boken er bygd opp pedagogisk og omfattende, med alt fra basal vaskulær biologi og hemodynamikk, til detaljert beskrivelse av kirurgiske og endovaskulære prosedyrer, så vel som et eget kapittel om vurdering av behandlingsresultater (outcome measures). Boken består av ti seksjoner, med til sammen 44 kapitler. Hvert kapittel er innledet med nøkkelpoeng og avsluttes med et sammendrag samt rikelig med referanser. Naturlig integrert i hver seksjon er den endovaskulære behandlingen. Slik reflekterer boken den moderne karkirurgien, der det endovaskulære ikke er en egen, separat disiplin, men en av flere behandlingsmuligheter. De i alt 83 forfatterne kommer fra både europeiske og amerikanske miljøer, og innholdet passer således godt for norske forhold. Bokens innhold synes tilstrekkelig for den teoretiske delen av den europeiske karkirurgieksamen (EBSQ-vasc).

  En lærebok på 689 sider, der anslagsvis 1/3 er i form av illustrasjoner, kan ikke gå i dybden på alle temaer. Likevel gir den overraskende god dekning av de fleste områder. Ett unntak er karskader, som ikke er behandlet. Boken vil være en grei innføring i moderne karkirurgi, der de større lærebøker eller bøker innen spesialemner kan brukes for å gå mer i dybden ved behov. Boken anbefales som litteratur for spesialistkandidater i karkirurgi, for karkirurger som underviser og for kirurger, radiologer og andre som er interessert i fagfeltet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media