Anne Karen Jenum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: a.k.jenum@medisin.uio.no

Anne Karen Jenum er ph.d., MPH, spesialist i samfunnsmedisin, tidligere fastlege og professor emerita ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Universitetet i Oslo, med diabetes som forskningsfelt. Hun var med på å utarbeide nasjonale retningslinjer for diabetes i 2009 og i 2016.

Artikler av Anne Karen Jenum
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media