Anne Cecilie K. Larstorp

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne Cecilie K. Larstorp (f. 1980) er ph.d., lege i spesialisering i medisinsk biokjemi og forsker på temaet hypertensjon. Alle forfatterne har i vesentlig grad bidratt til idé og utforming av dette manuset.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt personlig honorar fra MSD og Hemo Sapiens.

Avdeling for medisinsk biokjemi

Klinikk for laboratoriemedisin

og

Enhet for indremedisinsk forskning

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Anne Cecilie K. Larstorp
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media