Anne Cathrine Staff

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Cathrine Staff

Aase Serine Devold Pay, J. Frederik Frøen, Anne Cathrine Staff, Bo Jacobsson, Håkon K. Gjessing
23.05.2017
Symphysis-fundus measurement is routinely used in pregnancy care to identify fetuses with restricted growth or that are small for gestational age (SGA). The method involves measuring the distance...
Aase Serine Devold Pay, J. Frederik Frøen, Anne Cathrine Staff, Bo Jacobsson, Håkon K. Gjessing
23.05.2017
Symfyse-fundus-mål brukes rutinemessig i svangerskapsomsorgen for å identifisere fostre med redusert vekst og/eller som er små i forhold til svangerskapsalder (small for gestational age, SGA)...
Annetine Staff, May Thorseth
09.08.2007
Nylig klaget to mastergradsstudenter ved et norsk universitet over at veilederen krevde å være med på alle artikler – uansett hvor lite vedkommende hadde bidratt med. Det er viktig å ta opp...
Annetine Staff
23.08.2007
Svangerskapsomsorgen i industrialiserte land fokuserer med rette på den relativt lave helsemessige risikoen svangerskap og fødsler i dag innebærer. Det er imidlertid viktig å skille ut svangerskap...
Annetine Staff
18.10.2007
Enklere meldeverktøy og bedre tilbakemeldingsrutiner er nødvendig for å få leger til å melde fra om uheldige hendelser I dette nummer av Tidsskriftet publiseres tre artikler som på ulikt vis belyser...
Anne Cathrine Staff, Bente Halvorsen
06.02.2003
Oksidativt stress har vært definert som et tap av balansen mellom produksjon av frie radikaler eller reaktive oksygenforbindelser og antioksidantsystemet, med negative effekter på karbohydrater,...
Anne Cathrine Staff, Anne Flem-Jacobsen
23.10.2003
En modell for gjensidig veiledning mellom likestilte spesialister er utviklet ved Kvinnesenteret ved Ullevål universitetssykehus. To leger ved samme avdeling veileder hverandre annenhver gang. At de...
Anne Cathrine Staff, Elin Bjørge Løken, Kirsten Holven, Kari Sygnestveit, Stein Emil Vollset, Sigbjørn Smeland
17.02.2005
I Norge kompliseres årlig om lag 70 svangerskap av nevralrørsdefekter ( 1 ), inkludert anencephalus (manglende hjerne), encephalocele (hjernehinnebrokk) og spina bifida (ryggvirvelen er ikke...
Anne Cathrine Staff
17.02.2005
Foto Aina Staveland Johnsen Fødselen av et barn oppleves av mange som en av livets største begivenheter. De store forskjellene mellom rike og fattige land gjenspeiles også i de store forskjellene i...
Anne Cathrine Staff, Kirsten Holven, Elin Bjørge Løken, Kari Sygnestveit, Stein Emil Vollset, Sigbjørn Smeland
17.02.2005
Flere studier har entydig vist at et daglig inntak av 400 µg folat som tilskudd til kostholdet før og under de 2 – 3 første måneder av svangerskapet gir redusert risiko for utvikling av...
Annetine Staff, Guri Rørtveit
11.02.2010
Hvem avgjør hva som er akseptabel publiseringsetisk standard, og hvem har ansvar for god forskningsetikk? Det blir hevdet at forskningsverdenen hadde vært uten konflikter hvis det ikke hadde det ikke...