()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fødselen av et barn oppleves av mange som en av livets største begivenheter. De store forskjellene mellom rike og fattige land gjenspeiles også i de store forskjellene i helserisiko rundt en graviditet og fødsel. Norge er et av de tryggeste landene i verden for en gravid kvinne og hennes nyfødte barn, med lav mødre- og spedbarnsdødelighet.

  Bildet viser en nybakt mor og hennes sønn etter en fødsel i basseng ved ABC (Alternative Birth Care)-enheten ved Aker universitetssykehus i Oslo. Denne ABC-enheten ble i 2004 flyttet til Ullevål universitetssykehus. Der er ABC-tilbudet integrert i et differensiert tilbud til gravide og fødende kvinner. Fødeavdelingen ved Ullevål er den største i Norge, med 6 200 fødsler i 2004. Av disse ble 240 barn født på ABC-enheten, mens ca. 400 kvinner fikk sine svangerskap fulgt opp her.

  For noen kvinner er det viktig med et tilbud om smertelindring under fødsel, mens for andre er det viktigere å «la naturen gå sin gang». På ABC-enheter tilbys ikke medikamentell smertelindring. Ved Ullevål benytter 44 % av førstegangsfødende og 18 % av flergangsfødende kvinner epidural under fødselen som smertelindring. I Norge er det et politisk og faglig ønske om en differensiert fødselsomsorg. Dette betyr at gravide skal få et tilbud om oppfølging tilpasset deres og fosterets helsetilstand, samtidig som det tas hensyn til kvinnens egne ønsker under forløsningen.

  Dette nummeret av Tidsskriftet inneholder flere artikler som omhandler svangerskap og fødsel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media