Ånestad G

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ånestad G

Ånestad G, Scheel O
30.10.1998
Sammendrag De fleste vestlige land har opplevd en nedgang i insidensen av hjerte- og karsykdommer de senere år. I Norge har denne nedgangen så godt som utelukkende vært forklart med forbedringer i...
Berdal BP, Meidell NK, Scheel O, Ånestad G
20.08.1997
Sammendrag I løpet av fem-seks år har vår oppfatning av Chlamydia pneumoniae forandret seg radikalt. Vi snakker ikke lenger om en farlig, obligat patogen bakterie, men om en dagligdags, intracellulær...
Størmer FC, Scheel O, Ånestad G
30.06.1997
Sammendrag Regjeringen har nylig nedsatt et utvalg som skal vurdere om ulike former for alternativ medisin skal kunne få offentlig godkjenning i Norge. Blant annet skal utvalget forsøke å skjelne...