Skal hjerte- og karsykdommer behandles med antibiotika?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  De fleste vestlige land har opplevd en nedgang i insidensen av hjerte- og karsykdommer de senere år. I Norge har dennenedgangen så godt som utelukkende vært forklart med forbedringer i kosthold og andre endringer i retning av en sunnerelivsstil. Det siste tiåret er mikroorganismer, da spesielt Chlamydia pneumoniae, blitt foreslått som en medvirkendefaktor. To kliniske studier har vist meget god effekt av antibiotika for forebygging av komplikasjoner etterhjerteinfarkt. Det har endog vært antydet at det økte forbruket av antibiotika kan ha medvirket til nedgangen iinsidensen av hjerte- og karsykdommer i Norge. Dersom nye studier bekrefter den påviste positive effekten avantibiotika, hvem skal behandles? Hvordan skal vi takle resistensproblemene som uvegerlig vil oppstå? Disse ubehageligespørsmålene må stilles nå for at vi senere kan få et fornuftig svar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media