Skal hjerte- og karsykdommer behandles med antibiotika?

Ånestad G, Scheel O Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


De fleste vestlige land har opplevd en nedgang i insidensen av hjerte- og karsykdommer de senere år. I Norge har denne nedgangen så godt som utelukkende vært forklart med forbedringer i kosthold og andre endringer i retning av en sunnere livsstil. Det siste tiåret er mikroorganismer, da spesielt Chlamydia pneumoniae, blitt foreslått som en medvirkende faktor. To kliniske studier har vist meget god effekt av antibiotika for forebygging av komplikasjoner etter hjerteinfarkt. Det har endog vært antydet at det økte forbruket av antibiotika kan ha medvirket til nedgangen i insidensen av hjerte- og karsykdommer i Norge. Dersom nye studier bekrefter den påviste positive effekten av antibiotika, hvem skal behandles? Hvordan skal vi takle resistensproblemene som uvegerlig vil oppstå? Disse ubehagelige spørsmålene må stilles nå for at vi senere kan få et fornuftig svar.

Anbefalte artikler