Chlamydia pneumoniae-infeksjoner i Norge

Berdal BP, Meidell NK, Scheel O, Ånestad G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I løpet av fem-seks år har vår oppfatning av Chlamydia pneumoniae forandret seg radikalt. Vi snakker ikke lenger om en farlig, obligat patogen bakterie, men om en dagligdags, intracellulær opportunist med stor spredningsevne, som gir dårlig immunitet og gjentatte reinfeksjoner.

I dag diskuteres C pneumoniaes mulige rolle i danningen av ateromatøse plakker. Det er funnet en signifikant høyere seroprevalens av C pneumoniae-antistoffer hos pasienter med koronarsykdom enn hos tilsvarende kontrollpersoner.

Det terapeutiske problem er ikke løst, siden kronisk klamydial lungeinfeksjon ikke lar seg kue under langtidsbehandling med makrolidantibiotika. Bør man kanskje ta sikte på tilleggsbehandling med kortison? Her avventer vi kliniske forsøk for å komme videre i problemstillingen.

Anbefalte artikler