Homøopati - tid for offentlig godkjenning?

Størmer FC, Scheel O, Ånestad G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Regjeringen har nylig nedsatt et utvalg som skal vurdere om ulike former for alternativ medisin skal kunne få offentlig godkjenning i Norge. Blant annet skal utvalget forsøke å skjelne mellom seriøse og useriøse utøvere.

Homøopati er den alternative behandlingsformen som er mest i skuddet for tiden, og vi har derfor sett nærmere på prinsippene og dokumentasjonen for homøopati. I likhet med professor Borchgrevinks ferske rapport om dokumentasjon og virkning av enkelte alternative behandlingsformer, har heller ikke vi funnet noen brukbare undersøkelser som er blitt bekreftet av andre. Blant de mange fornøyde pasienter finner vi også statsminister Thorbjørn Jagland. Homøopatene tyr til teoretisk fysikk for å forklare hvorledes vannet får en slags hukommelse og kan huske molekyler som ikke lenger er til stede når det ristes på en spesiell måte. Det hjelper lite å være en seriøs behandler når medisinen kun består av vann. Vi mener derfor at homøopati ikke må autoriseres som en seriøs behandlingsform i det norske helsevesen.

Anbefalte artikler