Etterundersøkelse av Souters albueproteser

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  27 pasienter (30 albuer) med innsatt Souters albueprotese er etterundersøkt. 26 av pasientene hadde reumatoid artritt.Observasjonstiden var gjennomsnittlig fem år (2-10 år). Operasjonsindikasjonen var smerter og dårlig funksjon i albuen.Alle pasienter hadde betydelige preoperative røntgenologiske forandringer. Seks albuer er blitt reoperert med nyeproteser. Årsaken til reoperasjonene var frakturer, løsning av proteser og luksasjoner. 19 albuer (63%) ble bedre etterprimæroperasjonen, åtte albuer (26%) var ikke blitt bedre. Tre pasienter kunne ikke svare på om de var blitt bedreeller dårligere. Fire av seks albuer som ble reoperert med innsetting av ny protese, ble verre enn før førsteoperasjon. Røntgen ved etterundersøkelsen viste at 80% av humeruskomponentene hadde varierende grad av radiologiskløsning, og mer enn 50% hadde kranial migrasjon. Alle pasientene med peroperative frakturer er operert eller skalreopereres. Radiologisk løsningav humeruskomponenten gir usikkert langtidsresultat hos flertallet av pasientene.Reoperasjon med ny protese og peroperative frakturer ved proteseinnsetting gir dårlig resultat. Vi har tattkonsekvensen av resultatet og sluttet med denne protesen ved vårt sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media