Etterundersøkelse av Souters albueproteser

Andreassen G, Solheim LF Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


27 pasienter (30 albuer) med innsatt Souters albueprotese er etterundersøkt. 26 av pasientene hadde reumatoid artritt. Observasjonstiden var gjennomsnittlig fem år (2-10 år). Operasjonsindikasjonen var smerter og dårlig funksjon i albuen. Alle pasienter hadde betydelige preoperative røntgenologiske forandringer. Seks albuer er blitt reoperert med nye proteser. Årsaken til reoperasjonene var frakturer, løsning av proteser og luksasjoner. 19 albuer (63%) ble bedre etter primæroperasjonen, åtte albuer (26%) var ikke blitt bedre. Tre pasienter kunne ikke svare på om de var blitt bedre eller dårligere. Fire av seks albuer som ble reoperert med innsetting av ny protese, ble verre enn før første operasjon. Røntgen ved etterundersøkelsen viste at 80% av humeruskomponentene hadde varierende grad av radiologisk løsning, og mer enn 50% hadde kranial migrasjon. Alle pasientene med peroperative frakturer er operert eller skal reopereres. Radiologisk løsningav humeruskomponenten gir usikkert langtidsresultat hos flertallet av pasientene. Reoperasjon med ny protese og peroperative frakturer ved proteseinnsetting gir dårlig resultat. Vi har tatt konsekvensen av resultatet og sluttet med denne protesen ved vårt sykehus.

Anbefalte artikler