Antibiotikabehandling av nyfødte

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Journaldata ble gjennomgått for alle nyfødte som i 1993 ble innlagt i vår intensivavdeling for nyfødte, og der fikkminst én dose antibiotika intravenøst. Opplysninger ved innleggelse vedrørende infeksjonssymptomer,infeksjonsdisponerende faktorer, andre diagnoser, laboratoriedata, bakteriologiske prøvesvar og antibakteriellbehandling ble undersøkt. Antibiotika ble gitt til 126 (28%) pasienter, og 90 av disse ble mistenkt å ha infeksjon vedinnleggelsen. 57 av disse ble utskrevet med infeksjonsrelatert diagnose. 33 pasienter fikk profylaktisk antibiotika,tre av disse fikk senere infeksjon. Retrospektivt hadde 53 pasienter svært sannsynlig eller sannsynlig infeksjon. 14pasienter hadde bakteriell oppvekst i blodkultur. Insidensen av sepsis blant alle nyfødte er i vårt materiale 0,14%.Både insidensen av sepsis og antall antibiotikabehandlede pasienter er i tråd med andre forfatteres funn. Det er enuakseptabel høy andel av sannsynlig falskt negative blodkulturer i materialet. Nylig er dette vist å være omvendtproporsjonalt med blodvolum til blodkultur, som er anbefalt økt til minst 1-2 ml.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media