Tidlig diagnose av medfødte hørselstap

Størdal K, Anderssen S-H, Lunde JT, Andersen R, Sponheim L Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Barn med medfødte hørselstap (prevalens 1/1000) får med dagens screeningprogram stilt diagnosen uakseptabelt sent (median alder 28 måneder). Nyere screeningmetoder som otoakustiske emisjoner og hjernestammeresponsaudiometri er tatt i bruk internasjonalt, alene eller i kombinasjon. Metodene blir benyttet både til screening av alle nyfødte og til undersøkelse av grupper med økt risiko for medfødte hørselsdefekter. Med bakgrunn i ti kjente risikofaktorer for hørselstap presenterer vi resultater fra screening av nyfødte. 283 av totalt 8980 barn (3,2%) født i Østfold i en treårsperiode er undersøkt med otoakustisk emisjonstest i nyfødtperioden. 16 barn hadde patologisk emisjonstest bilateralt ved gjentatt test og ble utredet videre ved øre-nese-hals-avdelingen. Ett av disse barna har fått påvist sikkert hørselstap.

Anbefalte artikler