Tidlig diagnose av medfødte hørselstap

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Barn med medfødte hørselstap (prevalens 1/1000) får med dagens screeningprogram stilt diagnosen uakseptabelt sent(median alder 28 måneder). Nyere screeningmetoder som otoakustiske emisjoner og hjernestammeresponsaudiometri er tatt ibruk internasjonalt, alene eller i kombinasjon. Metodene blir benyttet både til screening av alle nyfødte og tilundersøkelse av grupper med økt risiko for medfødte hørselsdefekter. Med bakgrunn i ti kjente risikofaktorer forhørselstap presenterer vi resultater fra screening av nyfødte. 283 av totalt 8980 barn (3,2%) født i Østfold i entreårsperiode er undersøkt med otoakustisk emisjonstest i nyfødtperioden. 16 barn hadde patologisk emisjonstestbilateralt ved gjentatt test og ble utredet videre ved øre-nese-hals-avdelingen. Ett av disse barna har fått påvistsikkert hørselstap.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media