Tidlig diagnose av medfødte hørselstap

Størdal K, Anderssen S-H, Lunde JT, Andersen R, Sponheim L Om forfatterne


Sammendrag


Barn med medfødte hørselstap (prevalens 1/1000) får med dagens screeningprogram stilt diagnosen uakseptabelt sent (median alder 28 måneder). Nyere screeningmetoder som otoakustiske emisjoner og hjernestammeresponsaudiometri er tatt i bruk internasjonalt, alene eller i kombinasjon. Metodene blir benyttet både til screening av alle nyfødte og til undersøkelse av grupper med økt risiko for medfødte hørselsdefekter. Med bakgrunn i ti kjente risikofaktorer for hørselstap presenterer vi resultater fra screening av nyfødte. 283 av totalt 8980 barn (3,2%) født i Østfold i en treårsperiode er undersøkt med otoakustisk emisjonstest i nyfødtperioden. 16 barn hadde patologisk emisjonstest bilateralt ved gjentatt test og ble utredet videre ved øre-nese-hals-avdelingen. Ett av disse barna har fått påvist sikkert hørselstap.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler