Anders Grimsmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Grimsmo

Anders Grimsmo, Sara Bjune Mead, Aslak Steinsbekk
17.04.2018
Ved forebyggende risikokartlegging i helsetjenesten kan man tidligere identifisere personer med kronisk sykdom og risiko for helse- og funksjonsfall. Tverrfaglig innsats og oppfølging kan da...
Olav Thorsen, Anders Grimsmo
23.02.2006
I lov om pasientrettigheter, kapittel 5, Rett til journalinnsyn, står det: «Pasienten har rett til innsyn i journalen sin med bilag og har etter særskilt forespørsel rett til kopi». Informasjon til...
Anders Grimsmo
22.06.2006
Bruk av informasjonsteknologi i helsetjenesten skiller seg fra anvendelsen i de fleste andre sektorer ved at dette kan ha direkte og indirekte virkning på menneskers liv og helse. Elektronisk...
Anders Grimsmo
21.09.2006
Vi vet en del om hvordan tradisjonelle informasjonskilder som bøker, tidsskrifter, kurs etc. er blitt brukt ( 1 ). Vi begynner også å få erfaringer med bruken av oppslag i informasjonsbaser på...
Inge Johansen, Anders Grimsmo, Jakob Nakling
30.08.2002
Det er økende interesse blant allmennleger for å ta i bruk ultralyddiagnostikk. Et sentralt problem er om man kan oppnå tilstrekkelig faglig kvalitet i primærhelsetjenesten. Det gjelder indikasjoner...
Anders Grimsmo
28.02.2002
Innføring av informasjonsteknologi skaper nye utfordringer når taushetsplikten skal håndheves. Tilgangskontroll til sensitiv informasjon er et nytt begrep og blir av mange oppfattet som nesten...
Anders Grimsmo
22.09.2015
The Norwegian Care Coordination Reform was launched on 1 January 2012. How well has it worked, and where does it go from here? The Care Coordination Reform is a reform for coordination and setting...
Anders Grimsmo, Frode Heian
20.04.2000
Metoder for tidlig å fange opp barn med utviklingsforstyrrelser har etter noen tiår med optimisme ikke vist seg å holde som screeninginstrumenter (1 – 4). Dessuten har gevinsten ved å sette inn...
Anders Grimsmo
19.08.2014
Kassah, Bente Lilljan Lind Tingvoll, Wivi-Ann Kassah, Alexsander Kwesi Samhandlingsreformen under lupen Kvalitet, organisering og makt i helse- og omsorgstjenestene. 233 s, ill. Bergen:...
Anders Grimsmo
03.11.2015
Ole Martin Steihaug tar opp et viktig spørsmål. Vi har gode eksempler i Norge på at god planlegging av utskriving kan redusere reinnleggelser ( 1 ). Det samme er tilfelle med et strukturert mottak av...
Anders Grimsmo
22.09.2015
Samhandlingsreformen ble iverksatt 1. januar 2012. Hvordan har det gått, og hva er veien videre? Samhandlingsreformen er en koordinerings- og retningsreform, der økonomiske, juridiske,...