Alf Inge Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alf Inge Larsen

Peter Scott Munk, Alf Inge Larsen
17.05.2007
Regelmessig fysisk aktivitet er forbundet med redusert forekomst av kardiovaskulær sykdom ( 1 ) og reduserer både kardiovaskulær mortalitet og totalmortalitet etter gjennomgått hjerteinfarkt ( 2 )...
Peter Scott Munk, Alf Inge Larsen
11.06.2009
Til tross for betydelige fremskritt innen forskning på aterosklerose og behandling, befinner aterosklerotiske komplikasjoner seg fremdeles på toppen av listen over dødsårsaker i den vestlige verden...
Nigussie Bogale, Mette Storebø Skadberg, Tor Harald Melberg, Alf Inge Larsen
15.03.2016
The prevailing clinical practice at Norwegian PCI centres is for patients to be hospitalised overnight in the ward or at the patient hotel after uncomplicated PCI treatment of stable angina...
Alf Inge Larsen
06.01.2005
Hjertesvikt som følge av akutt hjerteinfarkt, høyt blodtrykk eller klaffelidelser er en av de vanligste innleggelsesdiagnoser ved sykehus i den vestlige verden. Tilstanden domineres av manglende...
Peter S. Munk, Alf Inge Larsen
11.02.2010
Trening etter stentimplantasjon kan redusere grad av restenose hos pasienter med stabil angina pectoris. Illustrasjonsfoto © Science Photo Library/GV-Press/NordicPhotos Høyintensitetsintervalltrening...
Alf Inge Larsen
07.01.2011
Bath, Julian Bohin, Gail Jones, Christine Cardiac rehabilitation A workbook for use with group programmes. 174 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. Pris GBP 27 ISBN 978-0-470-51872-4...
Alf Inge Larsen
07.01.2011
Redwood, Simon Curzen, Nick Thomas, Martyn Oxford textbook of interventional cardiology 752 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010 Pris GBP 95 ISBN 978-0-19-956908-3 Denne utgivelsen er...
Torbjørn Holm, Svein Færestrand, Alf Inge Larsen, Kari Borgny Jønland, Lars Gullestad, Kenneth Dickstein, Ulf Köpp, Per Anton Sirnes, Pål M. Tande, Torkel Steen, Erik Kongsgård
27.05.2014
Kronisk hjertesvikt er en alvorlig tilstand med høy dødelighet og med en forekomst på 1 – 3 % av befolkningen i den vestlige verden ( 1 ). Årlig vil ca. 2,5 % av befolkningen i 60-årsalderen rammes,...
Alf Inge Larsen
21.04.2015
Nallamothu, Brahmajee K. Baman, Timir S. Inpatient cardiovascular medicine 371 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 61 ISBN 978-0-470-61000-8 Dette er en håndbok i en serie kalt «...
Nigussie Bogale, Mette Storebø Skadberg, Tor Harald Melberg, Alf Inge Larsen
15.03.2016
Gjeldende klinisk praksis ved norske PCI-sentre er at pasienter overnatter på avdeling eller sykehotell etter ukomplisert PCI-behandling av stabil angina. Stabile pasienter i denne kategorien bør...