Litt overfladisk, men grei oppslagsbok for LIS-legen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nallamothu, Brahmajee K.

  Baman, Timir S.

  Inpatient cardiovascular medicine

  371 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 61

  ISBN 978-0-470-61000-8

  Dette er en håndbok i en serie kalt «Hospital medicine: Current concepts» fra forlaget Wiley-Blackwell. Den er i paperback-format og har 371 sider. Redaktørene har latt relativt profilerte forfattere slippe til i de enkelte kapitlene.

  Boken er delt inn i fem deler. Generelle prinsipper inneholder blant annet anamnese og undersøkelsesteknikk. Del 2 omhandler iskemisk hjertesykdom, mens hjertesvikt og kardiomyopatier er lagt til del 3. Synkope og arytmier er dekket i del 4, mens del 5 tar for seg resten av de store emnene, som valvulær hjertesykdom og hypertensjon.

  Propedeutikken og EKG-kapitlene er bra med mange fine figurer og relevante EKG-eksempler. Ekkokapitlet er noe tynnere og med dårlige illustrasjoner, bortsett fra tre fargeplansjer. Flow-registrening og M-mode er ikke kommentert noe videre. Nukleær kardiologi er sparsomt dekket, men det er en god fargeillustrasjon.

  Kapitlet om hjerte-lunge-redning er brukbart, men det er ingen diskusjon vedrørende akutt avansert behandling med mekanisk reperfusjon, venstre ventrikkelstøtte eller mekanisk brystkompresjon. ICD-indikasjoner er belyst i et eget kapitel om arytmier.

  Iskemisk hjertesykdom er sparsomt belyst, og nyere sentrale studier som dokumenterer bruk av fysiologiske parametere, er lite vektlagt. Viktigheten av dokumentert iskemi i større deler av myokard er altså lite diskutert. Referansene i dette kapitlet er meget sparsomme. Akutt koronarsykdom er relativt greit beskrevet.

  Boken er vesentlig i svart-hvitt med til dels dårlige illustrasjoner. Imidlertid inneholder den en liten del med åtte fargeplansjer som er mye bedre. Innholdet er lett tilgjengelig, men har altså begrensninger med hensyn til illustrasjoner.

  Det er gode tabeller og nyttige bokser med såkalte «take home points». Stikkordsregisteret er bra. Referansene er gjengitt etter hvert enkelt kapittel og er for det meste noen få nøkkelreferanser.

  Boken er et brukbart kompromiss som dekker det meste av den generelle kardiologien, bortsett fra medfødte hjertefeil. En del detaljer, som bruk av flow wire for måling av iskemi, mangler. Likeledes er det en del andre mangler, noe som er naturlig i en slik liten bok.

  Utgivelsen kan anbefales som et lett tilgjengelig, lite oppslagsverk når tiden er knapp. Den har sin verdi, men er selvsagt begrenset av sitt lille volum. Boken er ment for både leger, kardiologiske sykepleiere og andre profesjoner som grenser opp mot kardiologi. Litt for stor til frakkelommen, men sikkert grei å ha på pulten for den ferske LIS-legen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media