Trening kan redusere grad av restenose

Nyheter Hjertesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Trening etter stentimplantasjon kan redusere grad av restenose hos pasienter med stabil angina pectoris.

  Høyintensitetsintervalltrening reduserte grad av restenose hos pasienter som hadde gjennomgått utblokking med stentimplantasjon i koronarkar. Dette er konklusjonen i en prospektiv randomisert og kontrollert studie, der 40 pasienter ble fulgt opp i et halvt år ved Stavanger universitetssjukehus (1).

  Pasientene hadde angina pectoris og ble behandlet med utblokking og stenting. Halvparten ble randomisert til organisert trening i en time tre ganger i uken, mens den andre halvparten kun fikk råd om å være fysisk aktiv. Treningen besto av høyintensitetsintervaller på fire ganger fire minutter med sykling eller løping med 90 % av makspuls og tre minutters rolig aktivitet mellom øktene.

  Etter seks måneder målte vi diameteren i koronarområdet der stenten var satt inn. Det viste seg at diameteren var større i pasientpopulasjonen som hadde trent sammenliknet med kontrollgruppen (0,10 mm versus 0,39 mm). Treningsgruppen hadde også bedre oksygenopptak enn den andre gruppen, og endotelfunksjonen ble signifikant forbedret. Dessuten var CRP-nivået lavere i treningsgruppen.

  Funnene bekrefter verdien av høyintensitetsintervalltrening som effektiv behandlingsform hos koronarsyke pasienter. Studien er liten, og funnene bør bekreftes i en større studie. Trening etter utblokking med stentimplantasjon er per i dag ikke et etablert behandlingstilbud som dekkes av Rikstrygdeverket.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media