Rituell omskjæring i den globale verden

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spørsmålet om rituell omskjæring, som Markestad og medarbeidere tar opp i Tidsskriftet nr. 10/2013 (1), har et medisinsk og et kulturelt/religiøst aspekt.

  Vi involverer oss som samfunn lite i hvordan foreldre påvirker deres barn under oppveksten, selv om det preger dem for livet. Bare når vi ser vanskjøtsel som er graverende og truende for fysisk og mental helse, griper vi inn i foreldres rett til å bestemme over barns utvikling. Det er en generell aksept i vår kultur for at vi ikke ønsker et overvåkingssamfunn som skal regulere og bestemme alt.

  Omskjæring er, når det gjøres under medisinsk forsvarlige forhold, et inngrep med helt minimal risiko for komplikasjoner. De grelle eksemplene på komplikasjoner som noen av oss har sett, både her og ikke minst i andre land hvor omskjæring ofte gjøres av ukvalifiserte personer, er alltid en følge av manglende kompetanse.

  For noen grupper i samfunnet vårt er omskjæring en meget viktig del av deres kulturelle og /eller religiøse identitet. Det snakkes og skrives om hvordan vi i Norge skal leve i et multikulturelt samfunn. At vi ikke kan akseptere at dette for en del av våre landsmenn er en sak av stor betydning, vitner vel om hvor vanskelig vi har for å akseptere andre kulturer. Forfatterne oppfordrer de aktuelle gruppene til å «finne andre alternative ritualer»! Har de noen gode forslag?

  Vi lever i en globalisert verden, hvor det er et enormt behov for engasjement i forhold til tallrike alvorlige helseproblemer. Forskjellen mellom vårt overflodssamfunns helsevesen og det helsetilbudet mennesker i lavinntektsland kan oppleve, øker med rekordfart.

  Det er i en slik sammenheng, for meg, ganske uforståelig med hvilken glød, energi og fordømmelse noen kaster seg inn i denne debatten. En debatt om en så marginal problemstilling som hvorvidt mennesker som anser det viktig, skal få lov til å få sine gutter omskåret. Som en sammenlikning husker noen av oss, og har sett i andre land, hva det fører til når man forbyr abort.

  Hvis vi virkelig ønsker det beste for disse guttene, sørger vi for at omskjæringen skjer under optimale forhold av kvalifiserte leger.

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 26.4.2013. http://tidsskriftet.no/article/3013717/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media