Aksel Ongre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aksel Ongre

Aksel Ongre
09.08.2007
«Linné var ingen beskjeden mann,» skriver Åslaug Flo i Tidsskriftet nr. 11/2007 under omtalen av 300-årsjubileet for hans fødsel ( 1 ) Det har hun dekning for i bl.a. hans selvbiografi Vita Caroli...
Aksel Ongre, Jan Sommerfelt-Pettersen
18.12.2008
Under krigen opprettet eksilregjeringen en rekke norske sjømannslegekontorer på begge sider av Atlanteren. De skulle forebygge og behandle sykdom blant sjøfolk, og inspisere norske skip. I tillegg...
Aksel Ongre, Jan Sommerfelt-Pettersen
18.12.2008
During the war, the Government in exile established a chain of clinics for seamen on both sides of the Atlantic. Their mandate was to prevent and treat illness amongst seamen and to inspect Norwegian...
Aksel Ongre
18.12.2008
I Bergens Tidende kunne man 21.9. 1940 lese at 12 000 skolebarn ble røntgenfotografert på løpende bånd av en tysk universitetsprofessor som var i byen som sjef for et sanitetskompani. Mannen var SS-...
Aksel Ongre
31.01.2008
Det andre bindet i Ivo de Figueiredos Ibsen-biografi ble anmeldt i Tidsskriftet nr. 24/2007 ( 1 , 2 ). I boken står det at Ibsen og skandinavene som deltok ved Suezkanalens åpning i 1869, reiste med...
Aksel Ongre
30.04.2009
Kvinneandelen i Yngre legers forening er nå 57 % og blant turnusleger i sykehus nesten 62 % ( 1 ). Det har tatt tid å nå dit. Jeg kom nylig over to avisnotiser som sto på trykk for 140 år siden...
Aksel Ongre
22.06.2006
Andreas Samuelsen (1907 – 73). Foto privat Historien om silikosen ved Arendal Smelteverk er uhyggelig, men også lærerik, skriver historikeren Harald Berntsen i bygdeboken for Stokken ( 1 ). Temaet...
Jan Sommerfelt-Pettersen, Aksel Ongre
16.12.2004
Blyforgiftning var lite påaktet i Norge før 1930, men fikk stor oppmerksomhet etter at marinelege Harald Engelsen i årene 1931 – 33 meldte over 40 tilfeller til Rikstrygdeverket fra Marinens...
Aksel Ongre, Jan Sommerfelt Pettersen, Johan Storm Munch
30.06.2002
Dampkorvetten «Nordstjernen»s fjerde tokt (10.9. 1869 – 20.6. 1870) var et representasjonstokt til Suezkanalens åpning 17. november 1869 og et øvelsestokt til Sør-Amerika for å vise flagget av hensyn...
Aksel Ongre
15.12.2005
Betzy Kjeldsberg (1866 – 1950) var Norges første kvinnelige fabrikkinspektør. Foto Th. Larsen, © Drammens Museum Den sakkyndige kommisjon som gransket blyforgiftningene ved Marinens hovedverft i...
Aksel Ongre
03.03.2005
En meddelelse i daværende British Medical Journal i 1925 om bruken av blybensin ble omtalt i Tidsskriftet nr. 5/1925 ( 1 ) og gjengitt i Tidsskriftet nr. 2/2005 ( 2 ). Meddelelsen slutter slik: «...
Aksel Ongre
09.09.2010
Foto Aksel Ongre Podokoniose kalles også mossy foot, mikrokrystallsykdom, endemisk og non-filarial elephantiasis. Den er mest prevalent i Øst- og Sentral-Afrika. Man antar at 1,5 millioner mennesker...
Aksel Ongre
01.07.2011
Bildet er et oversiktsrøntgenogram uten kontrast som viser et avansert stadium av schistosomiasis i urinveiene med utbredte veggforkalkninger i urinblæren og i utvidede urinledere (H, V). Mest...
Aksel Ongre
26.06.2012
Ekspedisjonen krysser en elv på veien mellom Kasongo og Lusambo. Bildet er trolig fra den 12. trypanosomiasis-ekspedisjonen til Kongo i 1903 arrangert av Liverpool School of Tropical Medicine. Det...
Aksel Ongre
14.10.2014
Både dialog og konferanse betyr samtale, og derfor blir dialogkonferanse et selvrepeterende uttrykk. Dialogkonferansen 2014 om ledelse og sykehus er omtalt i Tidsskriftet som en viktig møteplass ( 1...