Aina Basilier Vaage

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aina Basilier Vaage

Aina Basilier Vaage
20.08.2001
Zimbabwe har den senere tid vært i medienes søkelys, spesielt i forbindelse med den pågående konflikten mellom svarte og hvite om eiendomsretten til jord, makt og økonomi. Et annet medietema er HIV/...
Aina Basilier Vaage
10.09.2000
Utgangspunktet for studieturen til Cape Town i overlegepermisjonstiden høsten 1999 var et ønske om å se på forhold knyttet til flergenerasjonstraumatisering i et land der volden var satt i system av...
Aina Basilier Vaage
20.09.2011
Vitus, Kathrine Nielsen, Signe Smith Asylbørn i Danmark En barndom i undtagelsestilstand. 293 s, tab. København: Hans Reitzels Forlag, 2011. Pris DKK 298 ISBN 978-87-412-5462-3 «Det er skadelig for...
Aina Basilier Vaage
18.09.2012
Eide, Ketil Barn på flukt Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. 356 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 499 ISBN 978-82-05-40601-8 Endelig er den her, boken vi...
Aina Basilier Vaage
07.02.2012
Kjellberg, Janne Rugeldal, Caroline Illegal Papirløs i Norge. 199 s, ill. Oslo: Spartacus forlag, 2011. Pris NOK 299 ISBN 978-82-430-0605-8 Dette er en dokumentarbok for «hvermandsen» som ønsker å...
Aina Basilier Vaage
09.04.2013
Steen, Rune Berglund Svartebok over norsk asylpolitikk 350 s. Oslo: Forlaget Manifest, 2012. Pris NOK 349 ISBN 978-82-92866-43-6 I Svartebok over norsk asylpolitikk beskriver forfatteren et virkelig...