Kan et menneske være ulovlig?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kjellberg, Janne

  Rugeldal, Caroline

  Illegal

  Papirløs i Norge. 199 s, ill. Oslo: Spartacus forlag, 2011. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-430-0605-8

  Dette er en dokumentarbok for «hvermandsen» som ønsker å forstå hva som ligger i begrepet «papirløs». Boken er skrevet av to journalister i NRK og preges av grundighet og fagkunnskap. Intensjonen er å gi et innblikk i hvordan det er å leve illegalt i Norge. Forfatternes målsetting er å se menneskene og politikken i sammenheng. «Ved å la være å forholde oss til de papirløses erfaringer risikerer vi ikke bare å usynliggjøre livet til flere tusen mennesker, men også å stenge oss selv ute fra viktig kunnskap om vårt eget samfunn.»

  Illustrasjonene i svart-hvitt blir for meg et symbolsk uttrykk for den svart-hvitt- retorikken mediene er fulle av, men som forfatterne behendig unngår ved sine reflekterte beskrivelser.

  Strømmen av papirløse som forsøker å få et bedre liv i Europa, består kun av enkeltmennesker, og forfatterne presenterer oss for Ismael. Gjennom hans historie belyses ulike aspekter av det å være papirløs i Norge i dag, og boken er derfor ikke bare en dokumentarbok, men kan leses som en spennende – og rystende – roman.

  Ved å følge Ismael, som etter mange år i Norge plutselig forsvinner, blir det mulig å følge en enkelt skjebne uten at Maria Amelies historie blir gjentatt (1). For, som det står i forordet: «Det å synliggjøre den norske asylpolitikkens bakside kan ende med plutselig tvangsretur, med tap av arbeid eller studieplass. Å få sin historie eksponert i media kan også få konsekvenser i hjemlandet, noe som kan gjøre retur enda farligere. Synliggjøring øker sårbarhet, mens usynliggjøring tapper mennesker for selvrespekt og verdighet.»

  Dette er en viktig bok, som utfyller andre bøker, bl.a. Asylbørn i Danmark, som jeg nylig anmeldte i Tidsskriftet (2), der de psykiske konsekvensene av et liv som asylsøker og papirløs beskrives.

  Spesielt viktig er kanskje beskrivelsene av helsetjenester til papirløse. Det er et stort paradoks at vi krever at u-land skal følge menneskerettighetene for å beskytte svake og sårbare grupper mot overgrep, mens vi nasjonalt ikke gir alle mennesker samme rettigheter som våre egne borgere. Helsesenteret for papirløse, som Kirkens bymisjon i Oslo åpnet rett før jul 2010, mottar pasienter fra hele landet, også foreldre med barn.

  I samtalene med representanter for offentlige og frivillige organisasjoner fremmes en rekke konstruktive forslag til hva som kan gjøres for å bedre situasjonen. Illegal er derfor en brannfakkel. Våkne opp!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media