Forbruk av antiinfeksiøse legemidler ved barneavdelingene i helseregion 2

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Barn behandles ofte med antiinfeksiøse legemidler både i og utenfor sykehus, men det foreligger lite data omantibiotikabruk ved sykehusenes barneavdelinger. Vi har gjennomgått leveransene av legemidler fra sykehusapotekene tilsykehusene og sammenliknet forbruket av antiinfeksiøse legemidler ved barneavdelingene i helseregion 2 for årene1990-95.

  Det samlede forbruket av antiinfeksiøse legemidler, beregnet som antall definerte døgndoser (DDD), økte ikke iperioden, mens kostnadene steg med 48%. Totalforbruket varierte fra 15 til 30 definerte døgndoser per 100 liggedøgn.Kefalosporinbruken økte signifikant fra 1990 til 1995. Forbruk av og utgifter til vankomycin, antimykotika ogantivirale midler økte for flere av barneavdelingene. Det var til dels store variasjoner mellom barneavdelingene nårdet gjaldt bruk av antiinfeksiøse legemidler.

  Kunnskap om avdelingenes forbruk av antiinfeksiøse legemidler kan være av stor verdi i spørsmål knyttet tilterapivalg og mikroberesistens.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media