Hjertefrekvensvariabilitet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Etter gjennomgått hjerteinfarkt er redusert hjertefrekvensvariabilitet en uavhengig risikofaktor for både fatale ogikke-fatale arytmier og for total kardial død. Analyse av hjertefrekvensvariabilitet er også et nyttigforskningsinstrument, som gir et ikke-invasivt mål på varierende grad av sympatisk og parasympatisk aktivering.Undersøkelsen forventes å bli hyppigere benyttet etter hvert som utstyr for 24 timers EKG-analyse leveres med nødvendigprogramvare for hjertefrekvensvariabilitet inkorporert. Statistisk tidsrelatert analyse av hele døgnregistreringen ervelegnet for risikostratifisering etter hjerteinfarkt. Frekvensrelatert analyse fordrer manuell redigering i tilleggtil den automatiske, men er den best dokumenterte metode for klinisk forskning der man benytter korttidsregistrering(fem minutter) under standardiserte betingelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media