Hjertefrekvensvariabilitet

Anfinsen OG, Aass H, Amlie JP Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Etter gjennomgått hjerteinfarkt er redusert hjertefrekvensvariabilitet en uavhengig risikofaktor for både fatale og ikke-fatale arytmier og for total kardial død. Analyse av hjertefrekvensvariabilitet er også et nyttig forskningsinstrument, som gir et ikke-invasivt mål på varierende grad av sympatisk og parasympatisk aktivering. Undersøkelsen forventes å bli hyppigere benyttet etter hvert som utstyr for 24 timers EKG-analyse leveres med nødvendig programvare for hjertefrekvensvariabilitet inkorporert. Statistisk tidsrelatert analyse av hele døgnregistreringen er velegnet for risikostratifisering etter hjerteinfarkt. Frekvensrelatert analyse fordrer manuell redigering i tillegg til den automatiske, men er den best dokumenterte metode for klinisk forskning der man benytter korttidsregistrering (fem minutter) under standardiserte betingelser.

Anbefalte artikler