For og imot
NO IMAGE
18.10.2007
I dagens medisin foregår det autoritære maktmisbruket gjennom en form for maternalisme, der den gode hjelper definerer en gruppe nødstedte som hjelperen kommer til unnsetning. Pasientrettighetsloven...
NO IMAGE
18.10.2007
Informasjonen om et screeningprogram må være basert på de medisinske premissene for programmet. Dette er et rent faglig spørsmål som Rådet for legeetikk ikke tar stilling til. Eivind Meland reiser en...
NO IMAGE
30.06.2005
Allmennmedisinen må beskyttast både mot biomedisinsk fundamentalisme og relasjonelt føleri utan medisinsk nytteverdi. Ei ny fagbok om distriktsmedisin har ikkje funne ein god balanse. Redaktørane av...
30.06.2005
Steinar Hunskår har lese boka om distriktsmedisinen og uttrykkjer klar kritikk mot ein del synspunkt slik han oppfattar dei. Eg er ein av bidragsytarane til boka og ein av dei som står for det han...
NO IMAGE
12.06.2003
Stadig flere eldre her i landet hjerteopereres. Skal livskvaliteten hos gamle mennesker verdsettes like høyt som hos yngre? I 1995 ble 80 pasienter her i landet operert med hjerte-lunge-maskin. I...
NO IMAGE
12.06.2003
Er hjertekirurgi etter 80 år et selvfølgelig behandlingstilbud eller feilslått prioritering? Det skapte atskillig debatt om prioritering da regionsykehusene i 1970-årene begynte å tilby aortokoronar...
NO IMAGE
15.05.2003
Hvert annet dødsfall skyldes hjerte- og karsykommer. Disse tilstander ledsages av mye lidelse. Forut for dette pågår en mangeårig, stum, mikroskopisk sykdomsprosess i åreveggen. Vi kan identifisere...
NO IMAGE
15.05.2003
Individuell forebygging på legekontoret har i dag høy prioritet, spesielt forebygging av hjerte- og karsykdommer. Omfanget bør reduseres for å sikre god allmennlegetjeneste til de hjertesyke og andre...
NO IMAGE
20.02.2001
Kravene til strålevern for alle brukere av ioniserende strålekilder i helsevesen, industri og forskning er basert på antakelsen om lineær sammenheng mellom stråledose og respons. Enhver tilleggsdose...
NO IMAGE
20.02.2001
Dagens strålevern følger de retningslinjer som er trukket opp av International Commission on Radiological protection (ICRP) og er basert på en modell der man antar at det er en lineær sammenheng...