Minileder
NO IMAGE
09.12.2019
Februar 1996 ble Tidsskriftet tilgjengelig på internett, som et av de første norske medier. I dag, snart 24 år senere, er vi en av få større medier som har alt innhold...
NO IMAGE
18.11.2019
Helse Bergen ble nylig ilagt en foretaksstraff på 1,5 millioner kroner etter at en pasient døde uten tilsyn i et akuttmottak. Dette er den andre millionboten til foretaket det siste...
NO IMAGE
04.11.2019
Samhandlingsreformen har ikke fungert godt nok. Fremdeles bygges sykehus for små, og mange kommuner har ikke ressurser til å ta imot de som skrives ut. Nå foreligger regjeringens l...
NO IMAGE
21.10.2019
Regjeringens politiske plattform fra januar 2019, Granavolden-erklæringen, var tydelig: Fastlegeordningen skulle styrkes, blant annet ved å øke antall LIS1-stillinger og «...
NO IMAGE
07.10.2019
Halvparten av verdens befolkning har fortsatt ikke fri tilgang til grunnleggende helsetjenester, og over 800 millioner mennesker bruker mer enn 10 % av sin inntekt på å betale for...
NO IMAGE
23.09.2019
Det britiske Brexit-kaoset vil ingen ende ta. Konsekvensene av en eventuell «hard Brexit» – at England forlater EU uten en avtale 31. oktober – er fortsatt i stor grad ukjente...
NO IMAGE
09.09.2019
Firmaet Johnson & Johnson ble nylig dømt i amerikansk rett til å betale giganterstatning for å ha bidratt til den verste legemiddelepidemien i USAs historie. Utstrakt bruk av...
NO IMAGE
19.08.2019
«Laboratoires Boiron» er verdens ledende produsent av homøopatipiller. Fortjenesten har skaffet eierne, familien Boiron, en av Frankrikes største privatformuer. Å...
NO IMAGE
24.06.2019
Det hevdes av og til at vi lever i en brytningstid, med falske nyheter og mistro til vitenskap, der det er fritt frem for sjamaner og andre sjarlataner som snur atomer og tar syke i kur. Men slik har...
NO IMAGE
27.05.2019
Fredag 24. mai 2019 skjer det igjen: Skolebarn over hele verden tar til gatene midt i skoletiden for å streike i protest mot de voksnes unnfallenhet overfor menneskeskapte klimaendringer. I...