Annonse
Annonse
Medisin og tall
30.10.2017
Selv om enkelte statistiske metoder anvendt i medisinsk og klinisk forskning ble utviklet lenge før moderne datamaskiner, er statistikk i dag nær knyttet til statistiske programvarer. Mange viktige...
16.10.2017
I statistikk er vi veldig ofte i en situasjon hvor vi er interessert i å relatere et sett med mulige forklaringsvariabler til en responsvariabel. Da er regresjonsanalyse et fornuftig verktøy...
02.10.2017
Sensitiviteten til en diagnostisk test er sannsynligheten for at en syk person får positivt testresultat. Positiv prediktiv verdi, derimot, er sannsynligheten for at en person som fikk positivt...
18.09.2017
Antallet deltagere i en studie påvirker kostnader, tidsbruk og arbeidsmengde, men også hvilken kunnskap og innsikt studien kan gi. Mange forbinder statistiske analyser i medisinen med beskrivende...
13.09.2017
The Council for Medical Ethics discourages doctors from accepting to act as ringside doctor for combat sports that permit knockouts or participating in approvals or appeals boards for such events...
26.06.2017
En p-verdi er ikke det du tror den er. Figur 1 Utdrag fra det originale datasettet til John Arbuthnot (1667-1735) (2) Statistikk handler om å kvantifisere usikkerhet. Å tallfeste hvor sikre, eller...
16.05.2017
Når data ikke er normalfordelt, vil mange velge å gjøre statistisk analyse ved hjelp av en ikke-parametrisk metode. Selv om ikke-parametriske metoder er fordelingsfrie og robuste mot ekstremverdier,...
12.05.2017
Fordi vi sjelden kjenner egenskapene til en gitt populasjon må vi gjøre antagelser om populasjonen, observere data fra utvalg og anvende statistiske metoder til å trekke slutninger om populasjonen...
  •