Fra laboratoriet
NO IMAGE
03.05.2021
Når bør serummarkøren S100B benyttes ved akutte hodeskader? Hvilke begrensninger er det nyttig å vite om? Ved akutt skade på sentralnervesystemet frigjøres proteinet S100B fra gliaceller til blodet...
22.03.2021
Plasma-homocystein brukes som en metabolsk markør på folat- og B 12 -status, men påvirkes også av alder, kjønn, nyrefunksjon, svangerskap, medikamenter og genetiske varianter. Opplysninger omkring...
22.02.2021
Hva er elektroforese, og når bør det rekvireres? Hvilke begrensninger ved metoden er det nyttig å vite om? Serumelektroforese benyttes for å avdekke unormale proteiner i blodet, såkalte monoklonale...
07.01.2021
Selen er et essensielt sporelement og inngår i en rekke proteiner, hvorav mange er enzymer med antioksidant-effekt. Både for lavt og for høyt maternelt selennivå kan påvirke barnets psykomotoriske...
NO IMAGE
23.11.2020
Selenium concentration in serum is determined at a few major clinical chemistry laboratories in Scandinavia. Indications for testing are suspected selenium deficiency or toxicity. It is 40 years...
23.11.2020
Bestemmelse av selenkonsentrasjon i serum gjøres ved enkelte større klinisk-kjemiske laboratorier i Skandinavia. Indikasjonen for undersøkelsen er mistanke om selenmangel eller -forgiftning. Det er...
26.10.2020
Anafylaksi er en potensielt livstruende, systemisk overfølsomhetsreaksjon som diagnostiseres på grunnlag av karakteristiske symptomer og funn. Alle som har gjennomgått en anafylaktisk reaksjon, bør...
NO IMAGE
28.09.2020
Det er viktig å kjenne til alle mulige årsaker til funn av rusmidler i urin. I denne artikkelen vil vi presentere hvordan bruk av legemidler som inneholder amfetamin og morfin, kan lede...
12.08.2020
Antibiotikastyring ved hjelp av prokalsitoninmålinger kan redusere forbruket av antibiotika ved noen tilstander. Prokalsitonin (PCT) er et protein på 116 aminosyrer som utskilles fra diverse vev som...
04.06.2020
Kobalamin er nødvendig for normal cellemetabolisme, men mangel på vitaminet kan være vanskelig å diagnostisere. Det er i dag ingen enighet om hva som definerer biokjemisk kobalaminmangel, spesielt i...