Kristine Mørch

Author information from the last article:

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

og

Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer

Haukeland universitetssjukehus

Hun har bidratt med idé, utforming av studien, innsamling og tolkning av data, førsteutkastet av manuskriptet, revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Kristine Mørch er spesialist i infeksjonssykdommer, førsteamanuensis og senterleder.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Kristine Mørch
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media