Aktuelt i foreningen
03.02.2020
Er beredskapen i helsevesenet god nok? Spørsmålet ble stilt under helsepolitisk seminar i Midt-Norge. LEGEMIDDELMANGEL: Steinar Madsen, indremedisiner og medisinsk fagdirektør i...
03.02.2020
Ber leger informere pasientene om helserisiko. Den europeiske legeforeningen, CPME, har vedtatt et nytt policydokument om nye tobakks- og nikotinprodukter, herunder e-sigaretter, der de advarer mot...
03.02.2020
President Marit Hermansen og Pensjonistforbundets leder, Jan Davidsen, har signert en støtteerklæring for fastlegeordningen. Sammen deler de en bekymring for at stadig flere kommuner...
03.02.2020
Nå får du enda bedre lånerente på både nye og eksisterende lån i lånefondet for privat legepraksis. Fra 1. januar 2020 ble rentene for både...
03.02.2020
Legeforeningen og Norsk medisinstudentforening (Nmf) oppfordrer landets medisinske fakulteter til å tydeliggjøre helsekonsekvensene av klimakrisen i pensum. TYDELIG: - Klimautfordringene...
03.02.2020
– Å få kvalitetsprisen var en kjempemotivasjon for hele teamet til å jobbe videre, sier Nicolas Øyane som mottok prisen på vegne av SKIL i 2017. VANT I 2017: Fra...
03.02.2020
– Det er jo litt merkelig å ha hatt en jobb i fire år og så skal innbyggerne stemme over innsatsen din og avgjøre om du får lov til å fortsette i jobben...
03.02.2020
Legeforeningens nyvalgte sentralstyre samlet seg i Mjøstårnet i fjor høst, løftet blikket og la planene for de kommende to årene. Vi hadde fått med oss et ambisiøst arbeidsprogram fra landsstyret,...
13.01.2020
– Dette er en tillitserklæring fra foreningen som jeg setter stor pris på. Jeg gleder meg til å dedikere et år til Nmf-arbeidet, sier Håvard Ulsaker. TAR PERMISJON...
13.01.2020
– Vi ønsker å profilere samfunnsmedisinen som et spennende breddefag og en interessant karrierevei. Det sier Tom Sundar, leder av Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam)...