Den norske lægeforening årsberetning 1999
30.06.2000
1 Den norske lægeforening er en fagforening som har som formål: a) å virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer b) å fremme medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske...
NO IMAGE
30.06.2000
Noter Regnskap 1999 Regnskap1998 Driftsinntekter Kontingenter 34 936 625 32 369 997 Annonser 33 648 039 35 679 293 Abonnement 2 696 975 2 509 564 Salgsinntekter 1 191 441 947 400 Refusjoner fondene 2...
30.06.2000
Noter 31. desember 1999 1. januar 1999 Endring 1999 Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsmidler 7 8 514 910 8 998 661 –483 750 Sum varige driftsmidler 8 514 910 8 998 661 –483 750 Finansielle...