Kommentar

Til Dr. Lund

Marie Hansen
Medisinstudent
Interessekonflikt:  Nei

May Brit Lund kommenterer «En så selektiv, forenklet og fordreid historieskriving er uforenelig med forfatternes prinsipp om sannhet. Ingen betviler lidelsene i Gaza, men den historiske konteksten krever mer enn 17 ord» (1). Kan du ikke dele den historiske konteksten med oss? Fortell oss om den sannheten som utelates. Du siterer Lagercrantz: "värsta terrorattentaten i modern tid, Hamas massmord i Israel" (2). Hva tenker du om situasjonen slik den er nå, 10.000 mennesker drept i Gaza?

Litteratur
1. Lund MB. Sannhet: også det som utelates. Tidsskr Nor Legeforen. https://tidsskriftet.no/2023/10/kommentar/sannhet-ogsa-det-som-utelates… Lest 9.11.2023.
2. Lagercrantz D. Kändisarnas svek mot judarna gör mig stum. Expressen 28.10.2023. https://www.expressen.se/kronikorer/david-lagercrantz/kandisarnas-svek-… Lest 9.11.2023.

Published: 07.11.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media