Kommentar

Sannhet: også det som utelates

May Brit Lund
Førsteamanuensis em. UiO og tidl. seksjonsoverlege OUS Rikshospitalet
Interessekonflikt:  Nei

Oppropet starter med tre ord: "Respekt, sannhet og rettferdighet" (1). Store ord. Som ingen vil si seg uenig i. De gjentas også senere i teksten: "vi må omfavne disse etiske prinsippene: respekt, sannhet, rettferdighet". Men før vi klapper oss selv på brystet, bør vi bruke negasjonstesten. Finnes det noen som vil omfavne disrespekt, løgn og urettferdighet? Selvsagt ikke.

Dessuten: respekt, sannhet og rettferdighet er ikke objektive, entydige størrelser. I krigen mellom Hamas og Israel er dette åpenbart. Den ene partens rettferdighet er den andre partens urettferdighet, og i havet av propaganda, demagogi og bevisst desinformasjon er, som kjent, sannheten krigens første offer. Og hva er rettferdighet i en konflikt der to folk gjør krav på samme land - og begge har historien på sin side?

«Situasjonen for Gazas 2,3 millioner mennesker må forstås i en historisk kontekst», skriver forfatterne. Igjen: ingen er uenig. Men hva er den historiske konteksten? Finnes det én historisk sannhet som alle er enige om? Dessverre. Historien oppfattes, tolkes og beskrives forskjellig. Selv vier forfatterne 17 ord til historisk kontekst – i et innlegg på over 800 ord. «Israel har okkupert Palestina i 56 år, og Gaza har vært under blokade de siste 16 årene». En så selektiv, forenklet og fordreid historieskriving er uforenelig med forfatternes prinsipp om sannhet. Ingen betviler lidelsene i Gaza, men den historiske konteksten krever mer enn 17 ord.

Sannhet er også det man unnlater å fortelle. Nylig skrev journalisten og forfatteren David Lagercrantz en tankevekkende kronikk i Expressen, foranlediget av et svensk kjendisopprop om Gaza (2). "Problemet var bara det som inte sades i uppropet", skrev Lagercrantz. "Det talades om det fruktansvärda våldet som eskalerat ”senaste veckan”, men inget om vad som hänt dagarna innan, vilket råkade vara ett av de värsta terrorattentaten i modern tid, Hamas massmord i Israel".

I legeoppropet hevdes også følgende: "Som leger trenger vi ikke å uttale oss om hvorvidt det ene eller det andre klassifiseres som terror". Hva i all verden? Hvorfor gjør vi ikke det? Hvordan er det mulig å påberope seg definisjonsrett til etiske prinsipper som respekt, sannhet og rettferdighet, uten å da kunne klassifisere en handling som terror?

Betegnende nok, terrorangrepet mot Israel 7. oktober nevnes så vidt i oppropet. "Et forferdelig angrep", er så langt forfatterne strekker seg. For igjen å sitere Lagercrantz: "Det var som om deras lidande inte räknades". Bestialsk massakre av 1400 sivile israelere - småbarn, besteforeldre, ungdommer på musikkfestival – kidnapping og gisseltaking. Som leger trenger vi ikke å uttale oss om det skal klassifiseres som terror? Her tror jeg flere enn meg vil avstå fra å bli inkludert i forfatternes kollektive "vi som leger".

Litteratur
1. Spjeldnæs AH, Patel DK, Lichtwarck HO et al. Legeopprop for sivilbefolkningen på Gaza. Tidsskr Nor Legeforen 2023; 143. doi: 10.4045/tidsskr.23.0713
2. Lagercrantz D. Kändisarnas svek mot judarna gör mig stum. Expressen 28.10.2023. https://www.expressen.se/kronikorer/david-lagercrantz/kandisarnas-svek-… Lest 31.10.23.

Published: 31.10.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media