Kommentar

Om historisk kontekst og sannheten som utelates

May Brit Lund
Førsteamanuensis em. UiO og tidl. seksjonsoverlege OUS Rikshospitalet
Interessekonflikt:  Nei

Jeg takker medisinstudent Marie Hansen for kommentar til min kommentar – til legeoppropet for sivilbefolkningen på Gaza (1,2,3). Bakgrunnen for konflikten er kompleks og sammensatt; det er også spørsmål om hvor langt vi skal gå tilbake i tid. En enkel, omforent historisk sannhet finnes ikke. For eksempel: den versjon av historien som kollega Eystein Husebye nylig formidlet i et innlegg i Bergens Tidende (4) skiller seg radikalt fra den som presenteres i legeoppropet.

I legeoppropet reduseres historisk kontekst til én setning - «Israel har okkupert Palestina i 56 år, og Gaza har vært under blokade de siste 16 årene». Jeg kalte det «en selektiv, forenklet og fordreid historieskriving». Fordi: Implisitt i utsagnet «Israel har okkupert Palestina i 56 år …», er at det fantes et fritt, selvstendig Palestina før dette. En slik stat har aldri eksistert. Frem til 1967 var Gaza underlagt Egypt, mens Vestbredden tilhørte Jordan. Israel trakk seg helt og fullt ut av Gaza for 18 år siden, militært og sivile bosetninger. Og blokaden? Vel. Hamas har greid å innføre enorme mengder våpen, sendt tusenvis av raketter mot israelske byer og massakrert sivile på israelsk jord. Blokaden har heller ikke hindret innførsel av utstyr og byggematerialer til kilometervis av tunneler for transport og lagring av våpen. Men bygging av bomberom for sivilbefolkningen og innførsel av mat og medisiner – det har blokaden forhindret?

Lagerkrantz’ kronikk (5) forklarer krystallklart hva «sannheten som utelates» innebærer, nemlig et opprop om lidelsene på Gaza som ikke tar utgangspunkt i «det värsta terrorattentaten i modern tid, Hamas massmord i Israel». Det gjelder også det norske legeoppropet.

I en redaksjonell kommentar i Tidsskriftet gir Kari Tveito uttrykk for veloverveide, nyanserte og reflekterte synspunkter (6). Det er forbilledlig lesning i en tid som domineres av slagord, hatretorikk og gjensidig demonisering. Tenk om dette hadde vært teksten i legeoppropet!

Litteratur
1. Hansen M. Til Dr. Lund. Tidsskr Nor Legeforen. https://tidsskriftet.no/2023/11/til-dr-lund#comment-3001. Lest 12.11.2023
2. Lund MB. Sannhet: også det som utelates. Tidsskr Nor Legeforen. https://tidsskriftet.no/2023/10/kommentar/sannhet-ogsa-det-som-utelates Lest 13.11.2023.
3. Spjeldnæs AH, Patel DK, Lichtwarck HO et al. Legeopprop for sivilbefolkningen på Gaza. Tidsskr Nor Legeforen 2023; 143. doi: 10.4045/tidsskr.23.0713
4. Husebye ES. Dette er hva Palestina-konflikten handler om. Bergens Tidende 20.10.2023. https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kEVn69/om-israel-gaza-og-hamas-de… Lest 12.11.23.
5. Lagercrantz D. Kändisarnas svek mot judarna gör mig stum. Expressen 28.10.2023. https://www.expressen.se/kronikorer/david-lagercrantz/kandisarnas-svek- Lest 31.10.23
6. Tveito K. Våpenhvile nå! Tidsskr Nor Legeforen 2023. doi: 10.4045/tidsskr.23.0761

Published: 12.11.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media