Inkludering av russiske leger er mulig

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Denne kommentaren gir uttrykk for min personlige mening. Jeg vil takke Midelfart-Hoff og Doan for å ha skrevet artikkelen «I skyggen av en krig» (1). Jeg synes det er fint at de skriver at de er opptatt av at «vi til tross for krig må opprettholde kontakten med russiske kolleger på individnivå». Norsk nevrologisk forening har tatt initiativ overfor den europeiske foreningen og bedt om å pause Russlands deltagelse i utøvende organer og komiteer inntil krigen er avsluttet. Videre utfordres andre fagmedisinske foreninger til å sette dagsorden og følge etter. Jeg synes at dette er feil.

  Nylig var International Headache Conference i Seoul (2). Presidenten Cristina Tassorelli leste i åpningen av seremonien et brev av en anonym venn som er nevrolog i Russland (personlig meddelelse). Det ble sterke ord fra en som ønsker det beste for alle i Ukraina. Hen beskrev svært vanskelige tider for akademikere som motstår det aktuelle regimet i Russland. Personlig kjenner jeg flere fysikere fra St. Petersburg. De beskriver også vanskelige tider. Mange blir mobbet eller truet med å få sparken om de uttaler seg politisk. Mange blir mistenkeliggjort.

  Min mening er at det er best å inkludere, istedenfor å ekskludere våre russiske kollegaer fra å delta i internasjonale vitenskapelige organisasjoner. Anbefalingen fra Norsk nevrologisk forening om å pause Russland er ikke bygget på konkrete eksempler hvor russiske nevrologer/nevrologiske organisasjoner har opptrådd uetisk. De beskriver et eksempel hvor en utøver i fekting ikke ønsket å håndhilse på en russisk utøver (1). De skriver videre at «vi i Norge bør også sørge for at våre ukrainske kolleger slipper lignende problemstillinger». Som Ian Muri en gang sa: «inkludering skaper dialog som på sikt skaper fred» (personlig meddelelse). Om man skulle se at nevrologer eller andre leger fra russiske vitenskapelige organisasjoner skulle opptre uetisk, finnes det mekanismer i de fleste internasjonale organisasjoner for å håndtere dette.

  Ekskludering kan ha meget alvorlige bivirkninger på sikt. Vi leser om bøker fra russiske forfattere som kastes i Ukraina (3). Og at man kan skrive Russland med liten "r" (4). Det er ingen gode retningslinjer for hvordan man skal håndtere en slik situasjon. Har forfatterne tenkt nøye over hva det betyr å utfordre vitenskapelige internasjonale selskaper til å ekskludere et land? Skal man holde avstemning? Kina, India og 43 andre land har ikke stilt seg imot den russiske invasjonen (5). Det kan fort oppstå absurde situasjoner. Den europeiske vekt i internasjonale organisasjoner blir mindre. Hva om et flertall ønsker å ekskludere et land grunnet politiske interesser? Hva om grunnen er en konflikt medlemmer ikke kjenner til? Vitenskap, som musikk, bør ha universelle mål. Vi er alle mennesker i et stort universum og kjærlighet mot hverandre er kanskje det viktigste for å bevege oss mot en bedre verden.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media